It's a boy! It's a girl!

Klachtenafhandeling

Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan je verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent over Koru Kraamzorg. Dat willen we dan graag van je horen, zodat wij onze zorgverlening kunnen verbeteren.

Je kunt je ontevredenheid of klacht het beste zo snel mogelijk bespreken met de kraamverzorgende die de zorg aan je verleent. Mocht het gesprek met de kraamverzorgende niet tot een bevredigende oplossing leiden of heb je een klacht die niet de kraamverzorgende betreft maar de organisatie, dan kan je contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Koru Kraamzorg.

Dit kunt je zowel mondeling (telefonisch), per mail, als schriftelijk (per brief) doen:

Koru Kraamzorg
t.a.v. klachtenfunctionaris
Niels Bohrweg 159
3542 CA Utrecht
Tel: 030-7400123 of 06-20235607  
klachtencommissie@korukraamzorg.nl 

Koru Kraamzorg bevestigt schriftelijk binnen 2 werkdagen de ontvangst van je klacht en vraagt de Klachtenfunctionaris van Koru Kraamzorg om binnen 5 werkdagen contact met je op te nemen. De Klachtenfunctionaris biedt ondersteuning en/of bemiddeling bij het zoeken naar een oplossing.

Klachtenregelement 

Klik hier voor het klachtenregelement van Koru Kraamzorg.

Klachtencommissie Bo geboortezorg

Mocht dit alles niet tot een voor jouw bevredigende oplossing leiden, dan is de mogelijkheid je te wenden tot Bo geboortezorg. Bo geboortezorg is een branchevereniging voor zorgondernemers in de kraamzorg. Bo geboortezorg heeft een gezamenlijk klachtencommissie ten behoeve van de cliënten van haar leden geïnstalleerd.

De klachtencommissie onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter is bedoeld om een objectieve beoordeling van de klachten te waarborgen waarmee de leden voldoen aan de wetgeving. De klachtencommissie van Bo geboortezorg gaat na of klachten ingediend door cliënten van de aangesloten leden ontvankelijk zijn.  

Klachtencommissie Bo geboortezorg

Bo Geboortezorg
Weg der Verenigde Naties 1
3527 KT  Utrecht

Fijn dat we 1 persoon voor de hele week