It's a boy! It's a girl!

Kwaliteit

Kwaliteit staat bij Koru Kraamzorg voorop. Wanneer je kiest voor Koru Kraamzorg, kies je voor kwaliteitszorg.

Om kwaliteit goed te kunnen beheersen heeft een organisatie een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) nodig. Zorginstellingen zijn daartoe ook wettelijk verplicht (Kwaliteitswet zorginstellingen). Koru Kraamzorg is gecertificeerd voor het HKZ keurmerk, waarmee wij aan kunnen tonen aan de hoogste kwaliteitseis te voldoen. Ook de zorgverzekeraars vinden de zorgkwaliteit zo belangrijk, dat ze bij voorkeur met HKZ gecertificeerde kraamzorgorganisaties samenwerken.

Kwaliteit kraamverzorgenden | Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden

Onze gediplomeerde kraamverzorgenden zijn uitstekend opgeleid en hebben veelal jarenlange ervaring. Koru Kraamzorg hecht veel waarde aan de bijscholing van haar kraamverzorgenden. Om dit te bereiken verzorgt Koru Kraamzorg frequent bijscholingen om hun kennis optimaal bij te houden. Onze kraamverzorgenden zijn ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Kraamverzorgenden. Een onderdeel van het KCKZ, waarin de (bij)scholingen van de kraamverzorgenden op individueel niveau geregistreerd en gemonitord worden.

Onze kraamverzorgenden nemen in 2016 deel aan de volgende scholingen:

  • Gespecialiseerde kraamzorg: katheter, SSRI, GBS infectie, rupturen, keizersnede (sectio), Foley, SBAR
  • Borstvoeding: hoe voorkom je borstontsteking, overproductie, oxytocine factor
  • EHBO: kinder EHBO en reanimatie
  • Interculturele kraamzorg
  • Vroegsignalering/ Shaken Baby Syndroom
  • Intervisie

Cliënttevredenheid Koru Kraamzorg | Zorg voor Borstvoeding

Voor ons kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) vragen wij de geleverde dienstverlening van Koru Kraamzorg en apart de Zorg voor Borstvoeding te beoordelen na het afsluiten van de kraamtijd.

Deze 2 evaluaties kun je middels de hierna volgende linken digitaal indienen. Of schriftelijk via de formulieren welke wij aan het einde van de kraamtijd zullen overhandigen. Deze ontvangen wij dan graag per post middels bijgeleverde antwoordenveloppe.

Digitaalformulier Cliënttevredenheid

Digitaalformulier Cliëntevaluatie Zorg voor Borstvoeding

ze was super met onze zoon van 2 jaar.