It's a boy! It's a girl!

Geven van borstvoeding

Borstvoeding geven is een goede investering in de gezondheid van je kind. Een investering die in het begin veel inspanning vergt, maar zich terugbetaalt in een betere gezondheid van je kind en daarom de moeite waard is.

Het algemene advies is om 6 maanden volledige borstvoeding te geven zonder bijvoeding. De World Health Organisation (WHO) adviseert om 2 jaar borstvoeding te geven om het kind optimaal te laten profiteren van de gezonde voedingsstoffen uit de borstvoeding. Na 6 maanden moet er in overleg met het consultatiebureau worden gestart met andere voedingsproducten.

Uit onderzoek is gebleken dat borstvoeding voor een zuigeling de beste voeding is en je geeft daarmee je kind ook de beste start. Door het geven van borstvoeding loopt je kind minder risico op:

 • Maagdarmstoornissen
 • Luchtweginfecties
 • Urineweginfecties
 • Bacteriële meningitis

Ook allergische aandoeningen, diabetes mellitus, overgewicht en wiegendood komen in de groep borstgevoede kinderen minder voor. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend dat we jullie als aanstaande ouders alle steun en begeleiding bieden in jullie keuze voor borstvoeding.

Borstvoedingsbeleid

Koru Kraamzorg hanteert een borstvoedingsbeleid afgestemd met de verloskundigen. Hierin staan onder andere de tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding opgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en UNICEF. Het volledige borstvoedingsprotocol kun je opvragen bij Koru Kraamzorg.

Koru Kraamzorg werkt volgens deze internationaal geldende regels

 1. Koru heeft een borstvoedingsbeleid op papier staan dat bekend wordt gemaakt aan alle betrokken medewerkers
 2. Alle betrokken medewerkers worden de vaardigheden aangeleerd die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van dat beleid
 3. Alle zwangere worden voorgelicht over de voordelen en de praktijk van borstvoeding geven
 4. Alle moeders worden binnen een uur na de geboorte van hun kind geholpen met borstvoeding geven
 5. Aan vrouwen wordt uitgelegd hoe ze hun baby moeten aanleggen en hoe zij de melkproductie in stand kunnen houden zelfs als de baby van de moeder moet worden gescheiden
 6. Pasgeborenen krijgen geen andere voeding dan borstvoeding noch extra vocht tenzij op medische indicatie
 7. Moeder en kind mogen dag en nacht bij elkaar op de kamer blijven. (rooming-in)
 8. Borstvoeding op verzoek wordt nagestreefd
 9. Aan pasgeborenen die borstvoeding krijgen wordt geen speen of fopspeen gegeven
 10. Bij het beëindigen van de zorg wordt doorverwezen naar borstvoedingsorganisaties

Borstvoedingsbijeenkomst

Wij raden de zwangere aan die borstvoeding willen geven zich goed voor te bereiden. Met de voorlichtingsbijeenkomst "een unieke start met borstvoeding" vergroot je de kans van slagen en zullen jij en je kindje meer plezier beleven aan borstvoeding. Je krijgt informatie over:

 • Voor en nadelen van borstvoeding
 • Voor het eerst aanleggen; aanlegtechniek
 • Voedingshoudingen
 • partner zijn/haar rol bij borstvoeding

De volgende data is er een bijeenkomst gepland:

 • Donderdag 19 November 2020 van 19.00-21.00 uur. - GEANNULEERD

Duur: 2 uur
Adres: Koru Kraamzorg, Niels Bohrweg 159, 3542 CA, Utrecht
Kosten: 15 euro per persoon/stel (inclusief koffie/thee, reader, borstvoedinginformatieboekje)

Opgeven kan via de e-mail: info@korukraamzorg.nl

Voeding


Klanttevredenheidscijfer:

9,2

1 Kraamverzorgende/gezin

96,7%

Er is goed  geluisterd naar mijn wensen.