Klachtenregeling

Klachtenafhandeling

Wij doen ons best om zo goed mogelijk aan je verwachtingen te voldoen. Toch kan het gebeuren dat je niet helemaal tevreden bent over Koru Kraamzorg. Dat willen we dan graag van je horen, zodat wij onze zorgverlening kunnen verbeteren.

Je kunt je onvrede of klacht het beste zo snel mogelijk bespreken met de kraamverzorgende die de zorg aan je verleent. Ook kun je met de spoedlijn bellen en je klacht bespreken met de planning, zodat zij een oplossing kunnen bieden tijdens de zorg.
Mocht het gesprek met de kraamverzorgende of planning niet tot een bevredigende oplossing leiden of heb je een klacht die niet de kraamverzorgende betreft maar de organisatie, dan kun je contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Koru Kraamzorg.

Dit kan per post of per mail:

Koru Kraamzorg
t.a.v. klachtenfunctionaris
Niels Bohrweg 159
3542 CA Utrecht
Tel: 030-7400123 of 06-20235607
info@korukraamzorg.nl

Koru Kraamzorg bevestigt schriftelijk binnen 2 werkdagen de ontvangst van je klacht en vraagt de Klachtenfunctionaris van Koru Kraamzorg om binnen 5 werkdagen contact met je op te nemen. De Klachtenfunctionaris biedt ondersteuning en/of bemiddeling bij het zoeken naar een oplossing.

Klachtencommissie Bo Geboortezorg

Mocht dit alles niet tot een voor jou bevredigende oplossing leiden, dan is de mogelijkheid je te wenden tot Bo Geboortezorg. Bo Geboortezorg is een branchevereniging voor zorgondernemers in de kraamzorg en heeft een gezamenlijk klachtencommissie ten behoeve van de cliënten voor haar leden geïnstalleerd.

De klachtencommissie onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter is bedoeld om een objectieve beoordeling van de klachten te waarborgen. Hiermee voldoen de leden van Bo Geboortezorg aan de wetgeving. De klachtencommissie van Bo Geboortezorg gaat na of klachten ingediend door cliënten van de aangesloten leden ontvankelijk zijn. De klachtencommissie van Bo Geboortezorg is per mail te bereiken via: klachtenfunctionaris@bogeboortezorg.nl

De klachtenfunctionaris van Bo Geboortezorg zal met jou en Koru Kraamzorg het gesprek aangaan. Er zal worden toegewerkt naar een oplossing.

Als je niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht en je gaat niet akkoord, dan is er sprake van een geschil. Dit geschil kan worden voorgelegd aan de geschillencommissie. De geschillencommissie volgt bij de behandeling haar eigen regeling. Meer informatie kun je vinden op de website www.degeschillencommissiezorg.nl

Ervaringen

"(Zorg gestart op 26/05/2023) Enorm fijn, de kraamverzorgende was onderdeel van ons gezin. Professioneel, assertief en enorm vriendelijk. Wij kunnen daardoor ook terugkijken op een enorme fijne en warme kraamweek."

– Sabine Zuiderwijk - van Meeteren, oktober 2023

"De zorg was fantastisch. Inge heeft ons goed geinformeerd over borstvoeding, rust, regelmaat, hygiëne, verschonen, baby leren lezen. Verder kon ze ons goed adviseren, omdat haar uitleg altijd zeer duidelijk was. Ze begreep onze situatie, waarbij ik als kraamvrouw ook graag actief wilde zijn (wandelen bijv.)."

– Tessa van der Heiden, oktober 2023

"Dankzij Wendy kijken wij terug op een hele fijne kraamweek. We hadden geen lievere kraamverzorgster kunnen wensen!"

– Merel, oktober 2023