It's a boy! It's a girl!

Aangifte

Je doet aangifte van de geboorte in de gemeente waar het kind is geboren. Dit moet binnen drie dagen na de dag van de bevalling gebeuren. Als de termijn van geboorteaangifte afloopt op een zaterdag, een zondag of een algemeen erkende feestdag, dan kan de aangifte ook een dag later plaatsvinden, dus op de eerstvolgende werkdag. Alleen als door een opeenvolging van weekeind- en feestdagen de termijn beperkt zou worden tot één dag, kan de aangifte ook de daarop volgende werkdag plaatsvinden.

Wie doet de aangifte van geboorte?

De vader is verplicht tot aangifte. De moeder is altijd bevoegd tot aangifte. Ontbreekt de vader of is hij verhinderd, dan is iemand die bij de bevalling van het kind aanwezig is geweest, verplicht tot aangifte. De aangever moet een geldig legitimatiebewijs meenemen naar het gemeentehuis. Als de ouders getrouwd zijn, dan mag dit ook het trouwboekje zijn.

Margreet is echt een held!